Tag Archives: gemeentebestuur

Niek Egtberts vervangt tijdelijk Roland Werring

Onze fractievoorzitter Roland Werring doet voorlopig een stapje terug in de politiek. Te lang te veel hooi op de vork heeft geleid tot dermate klachten, dat hij op dringend advies van de huisarts een time out neemt. Daarom heeft hij tijdelijk ontslag aangevraagd bij de gemeente Landerd, zodat voor de herstelperiode een vervanger zijn plek kan innemen.

Harold van den Broek neemt tijdelijk het fractievoorzitterschap op zich en Niek Egtberts zal Roland vervangen. Niek heeft in het verleden ook al in de Landerdse gemeenteraad gezeten namens onze partij en zal tijdelijk plaatsnemen op de lege stoel.

Vervangingsperiode

Een vervangingsperiode duurt zestien weken. Aansluitende verlenging met nog een periode van zestien weken is mogelijk. Het vervangende raadslid, Niek Egtberts in dit geval, is na afloop van de periode van rechtswege ontslagen en hoeft dus geen ontslag in te dienen bij de voorzitter van de gemeenteraad. Roland Werring is dan met ingang van de eerste dag na de vervangingsperiode weer actief als raadslid.

Aanbestedingsmoraal van B&W

Het college van B&W heeft de digitalisering van bouwvergunningen aanbesteed. Dit gebeurde op een wijze die wij afkeuren. B&W vroeg aan de IBN DoQument Service, een SW bedrijf, offerte voor deze klus. Dit bedrijf werkt hierbij samen met Ricoh. Het … read more

Communicatieproblemen

Fractievoorzitters hebben twee door het College toegevoegde onderwerpen weer afgevoerd van de raadsagenda van 14 maart aanstaande. Dit was het gevolg van communicatieproblemen tussen de afdeling en de gemeentesecretaris. Het ging om de behandeling van agendapunten 16 en 17 die … read more