Tag Archives: gemeentebestuur

Lintje bij afscheid RPP raadsleden

Op 28 maart 2018 hebben twee RPPers afscheid genomen als raadslid: Paul Verstegen en Niek Egtberts. Niek kreeg bovendien een lintje.

Niek was namens de RPP raadslid van 2003 tot 2014. In januari 2017 nam hij opnieuw zitting in de raad als vervanger van Roland Werring.

Niek vervulde allerlei bestuursfuncties, onder andere in de RPP, de buurtvereniging, de Stichting Dorpshuizen Landerd en het Smitskoor. Samen met zijn vrouw bood hij lange tijd opvang voor kinderen van het Kinderhuis, hij was coach voor vele kinderen met leerproblemen. Ook ging hij als begeleider mee met bedevaarten naar Lourdes.

Paul nam afscheid als raadslid omdat hij naast zijn werk begonnen is aan een lerarenopleiding. Dit was niet meer te combineren met het raadlidmaatschap.

Wij bedanken Niek en Paul voor hun inzet voor onze partij en de Landerdse gemeenschap.

Aanbestedingsmoraal van B&W

Het college van B&W heeft de digitalisering van bouwvergunningen aanbesteed. Dit gebeurde op een wijze die wij afkeuren. B&W vroeg aan de IBN DoQument Service, een SW bedrijf, offerte voor deze klus. Dit bedrijf werkt hierbij samen met Ricoh. Het … read more