Tag Archives: intensieve veehouderij

Kabinetsstandpunt intensieve veehouderij

In een brief aan het Parlement heeft staatssecretaris Sharon Dijksma namens het Kabinet aangegeven dat gemeenten en provincies in de toekomst meer mogelijkheden gaan krijgen om de ontwikkeling van de intensieve veehouderij te sturen.

In de brief geeft het Kabinet haar visie over de omvang en schaalgrootte van de intensieve veehouderij.

Het Kabinet wil nieuwe regelgeving gaan opstellen die provincies en gemeenten de mogelijkheid biedt om ook om redenen van volksgezondheid in bepaalde gebieden op drie manieren grenzen te kunnen stellen indien daartoe aanleiding is:

1. het stellen van grenzen aan de totale omvang van de veehouderij (totaal aantal koeien, kippen of varkens) in een bepaald gebied, inclusief het totaal op slot zetten van een gebied,

2. het stellen van grenzen aan de intensiteit van de veehouderij (bijvoorbeeld een maximaal aantal dieren per hectare) in een gebied,

3. het begrenzen van de grootte van een veehouderijlocatie (maximaal aantal dieren in een stal) in een gebied.

Hiervoor zal de Wet dieren worden gewijzigd. In deze wet staan regels voor het houden van dieren, onder andere in het belang van de volksgezondheid.

De RPP is blij met de plannen. Raadslid Harold van den Broek heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied al aangegeven dat de RPP grenzen wil stellen aan het aantal dieren in Landerd. Wethouder van Dongen gaf toen aan dat dit niet mogelijk was op basis van de huidige regelgeving.

Het Kabinet gaat dit dus toch mogelijk maken.

U kunt de brief met het Kabinetsstandpunt HIER vinden.

 

Intensieve veehouderij

In de voorbereidende raadsvergadering van 11 september jl. was de RPP fractie kritisch over de geboden uitbreidingsruimte voor intensieve veehouderijen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Wij waren kritisch omdat de RPP nog steeds allerlei negatieve ontwikkelingen ziet van intensieve veehouderijen … read more