Tag Archives: Maashorst RPP

Herindelingsontwerp vastgesteld

Er is weer een belangrijke stap gezet in het fusieproces. De gemeenteraden van Landerd en Uden hebben ingestemd met het herindelingsontwerp voor de nieuwe Maashorst gemeente.

De mogelijke herindeling van Landerd speelt al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Na een periode van politieke meningsverschillen: zelfstandig blijven, met Uden, met Bernheze en Uden, met Oss of het opdelen van Landerd, bleek bij de verkiezingscampagne in 2018 dat een meerderheid van de partijen voorstander is van een nieuwe Maashorst gemeente, samen met Uden.

De RPP is sinds 2012 vóór een herindeling van Landerd en gaandeweg werd het ons duidelijk dat een Maashorst gemeente de beste optie is. Dit werd voor ons een speerpunt in de verkiezingscampagne van 2018.

Na de verkiezingen gingen Landerd en Uden met elkaar aan de slag voor het herindelingsontwerp. Op 24 oktober stemde een meerderheid van de Landerdse gemeenteraad in met het ontwerp: 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De gemeenteraad van Uden ging ook akkoord met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De volgende stap in het proces is het vaststellen van een herindelingsadvies door de gemeenteraden van Landerd en Uden in maart 2020. Daarna is de landelijke politiek aan zet: als de Tweede Kamer instemt met het advies dan zal de herindeling op 1 januari 2022 een feit zijn.

Meer informatie over de herindeling vindt u op de gezamenlijke website: op weg naar gemeente Maashorst .