Tag Archives: Morgenzonterrein

artikel Kindcentrum in Ut Rooklijzer

De RPP heeft een artikel ingezonden voor Ut Rookelijzer van 16 mei aanstaande over de besluitvorming Kindcentrum Zeeland. De titel is als volgt:

BELOOF WAT JE DOET, DOE WAT JE BELOOFD!

Hieronder de tekst van het artikel:

Donderdag 19 april heeft de gemeenteraad van Landerd een besluit genomen over het bestemmingsplan van het Kindcentrum in Zeeland. Na alle inzet van ZOZ en de Zeelandse ondernemers en de enquête waar 93% van bijna 3.000 mensen uit Zeeland aangaf tegen te zijn, gaat men toch bouwen op het Morgenzonterrein. Ook de RPP als oppositiepartij konden het tij helaas niet keren.

De afgelopen periode hebben de mensen in Zeeland zich duidelijk uitgesproken tegen deze locatie, niet omdat het gemeentebestuur dit heeft gevraagd maar omdat dit een laatste noodkreet was tegen een gemeentebestuur dat doofstom is als het om dit dossier gaat.

Is hier sprake van kiezersbedrog?

Even een terugblik naar de periode voor de gemeenteraadverkiezingen van 2010. De toenmalige coalitie had het zwaar. Vanuit de oppositie was men al geruime tijd zeer kritisch. Veel mensen in Landerd werden moe van het gekibbel.

De toenmalige oppositiepartijen beloofden dat alles anders zou worden. Er moest afgerekend worden met de “oude bestuurscultuur”. CDA en Progressief Landerd konden het véél beter en in de verkiezingsprogramma’s werd duidelijk uiteengezet hoe men het voor ogen had.

Het verkiezingsprogramma 2010 van Progressief Landerd:

…………Landerd wordt eerlijk en open bestuurd. Besluiten worden samen met en op basis van de wensen en mening van de bevolking genomen. Daarbij wordt de deskundigheid van de eigen bewoners ingeroepen…………

…………Progressief Landerd vindt het belangrijk om samen met de burgers op te trekken en hen te betrekken bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Progressief Landerd is van mening dat gemeentelijk beleid zo dicht mogelijk bij de burger moet worden uitgevoerd zodat de burger daar invloed op kan hebben…………

…………Inspraak kan en moet anders: op voorhand burgers betrekken om vooraf draagvlak te creëren. Dit kan op basis van enquêtes, hooravonden, prijsvragen, etc. Daarna dienen raad en college een besluit te nemen op basis van inbreng en andere gegevens en dit besluit uit te dragen en verdedigen…………

…………Omdat dit (centrumplan) gevolgen heeft voor alle inwoners van Zeeland heeft Progressief Landerd er altijd voor gepleit om burgers op voorhand te betrekken bij het ontwikkelen van ideeën, en niet als slotstuk van het proces te beschouwen…………

Het verkiezingsprogramma van CDA/Driekern was best duidelijk over de rolverdeling tussen de burger en het gemeentebestuur.

Een paar teksten uit hun programma:

…………Doelmatige, realistische planning, “beloof wat je doet, doe wat je belooft”…………

…………Dorpsplannen als geheel bekijken, geen incidenten-politiek…………

De ontwikkelingen rond het Kindcentrum en het Centrumplan Zeeland laten een compleet andere realiteit zien dan de beloftes uit de verkiezingsprogramma’s van CDA en Progressief Landerd.

De RPP denkt dat de Landerdse mensen van de drup in de regen zijn beland en we vragen ons af wat de Landerdse burger nu vindt van al deze fraaie verkiezingsbeloftes.

Het is ons duidelijk dat de huidige bestuurscultuur die door CDA, Progressief Landerd en DS’97 in 2010 met veel tamtam werd aangekondigd een andere is dan de cultuur die veel mensen toen hebben verwacht.

Hierdoor verliest Zeeland een mooie kans op een goed ingericht centrum wat een wens is van een meerderheid van de Zeelanders en waar wij als RPP ook voor zullen blijven knokken.