Tag Archives: N324

Provincie wil gaan investeren in N324

Gedeputeerde staten willen gaan investeren in de N324 tussen Grave en Oss om zo een aantal bestaande knelpunten op te lossen. De plannen worden binnenkort behandeld in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën. Men wil de weg in 2 fasen gaan aanpakken in de periode 2013 – 2022.

De investering is opgenomen in het programma Provinciale Wegen 2013 – 2022. Gedeputeerde Staten leggen het programma voor aan de Statencommissie Mobiliteit en Financiën voor behandeling op 5 oktober a.s. waarna het in de begroting wordt opgenomen.

De uitvoering van fase 1 is gepland in de periode 2013-2017, fase 2 wordt uitgevoerd in de periode 2018-2022.

De aanleg van een rotonde op de kruising N324 – Schutsboomstraat maakt deel uit van de voorgenomen maatregelen. Het is op dit moment niet bekend of dit in de eerste fase zal gebeuren.