Tag Archives: Sport en Spel

Sport en Spel naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft ingestemd met het bouwen van de Sport en Spel accommodatie in Reek en stuurt hiervoor een voorstel naar de gemeenteraad.

Sport en Spel Reek wordt een multifunctionele sportaccommodatie waar verenigingen zoals R.K.S.V. Achilles Reek, Tennisvereniging Reek en Jong Nederland gebruik van gaan maken. Dit initiatief is geboren in het Reekse dorpsontwikkelingsplan “Reek goed voor mekaar”. De verenigingen hebben de handschoen opgepakt en het initiatief uitgewerkt tot dit fraaie resultaat.

De plannen bevatten een gezamenlijk hoofdgebouw met horeca, een Beweegbox (een moderne sportzaal), vergaderruimtes en was-/kleedkamers. Bij de voetbalvelden van Achilles worden tennisbanen aangelegd en een sport/speelveld. Op de oude locaties van de tennisvereniging en Jong Nederland ontstaat ruimte om in de toekomst woningen te bouwen.

De RPP is erg blij met deze grote stap voor de Reekse verenigingen. De realisatie van deze accommodatie was voor ons een belangrijk speerpunt in de verkiezingscampagne van 2018.

De verenigingen gaan nu aan de slag met het zetten van enkele belangrijke vervolgstappen. Ze worden hierbij ondersteund door de gemeente. Er wordt een beheerorganisatie opgericht die verantwoordelijk wordt voor de nieuwbouw, het dagelijkse beheer en de exploitatie. Na goedkeuring door de gemeenteraad worden de procedures voor het bestemmingsplan en de bouw opgestart. Eind 2020 kan de bouw starten.