Tag Archives: veiligheid

maatregelen onveilige Maasdijk

De RPP wil dat er maatregelen worden genomen om de Maasdijk tussen Reek en Ravenstein veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Op de smalle en onverlichte weg, die veel automobilisten uit Reek, Grave en Zeeland gebruiken als sluiproute naar de A50, ontstaan regelmatig onveilige verkeerssituaties voor met name fietsers.

Wij hebben in een brief aan het college van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor dit probleem. Veel scholieren maken gebruik van deze route. We moeten niet wachten tot er ongelukken gebeuren.

In het najaar van 2008 vond in Overlangel een startbijeenkomst plaats over de dijkverzwaring/verbreding. Er is toen onder meer gesproken over het veiliger maken van de wegen in dit gebied. Hoewel ook de gemeente Landerd vertegenwoordigd was op deze bijeenkomst hebben wij niet het idee dat er vanuit de gemeente al actie is ondernomen.

Wij vroegen de afgelopen jaren meermaals aandacht voor de verkeersonveiligheid op de dijk tussen Reek en Ravenstein. Omdat het waterschap binnenkort aan de slag gaat met het versterken van de dijk tussen Grave en Neerloon is het nu het moment om veiligheidsmaatregelen te treffen voor de fietsers. Als de dijk eenmaal verzwaard is, gebeurt er de komende veertig jaar niks meer.”

Een van de weg afgescheiden fietspad is volgens ons de beste oplossing voor de verkeersonveiligheid op de Maasdijk.

Enkele weken geleden vond in de Petjesbar in Overlangel een voorlichtingsavond van het waterschap plaats over de op handen zijnde dijkversterking tussen Grave en Neerloon. De gemeente Landerd schitterde daarbij door afwezigheid. Dit verbaast ons zeer.

Daarom hebben wij het college in een brief gevraagd wat de stand van zaken is.