Tag Archives: verkeer

Vragen aan B&W over de verkeersveiligheid

De RPP fractie heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid op diverse plekken in Landerd:

Geacht College,

Naar aanleiding van klachten en opmerkingen vanuit onze inwoners verzoeken wij u om actie te ondernemen bij onderstaande zaken.

1. Betreft de rotonde Corridor / Mgr Borretstraat

Hier staat een bushalte waar veel kinderen uit Reek gebruik van maken voor vervoer naar Nijmegen en Uden.
Veel van deze kinderen gaan per fiets naar de bushalte. Helaas worden er met enige regelmaat fietsen gestolen. Dit druk bezochte punt heeft geen bewakingscamera en is het dus redelijk simpel om daar fietsen te stelen. Dit leidt tot veel frustratie en jaagt menig gezin op extra kosten. Wij verzoeken u dan ook om dit probleem bij de provincie aan te kaarten en te zorgen dat hier een camera bewaking komt te staan. Mening rotonde is reeds voorzien van een dergelijke constructie t.b.v. het volgen van de doorstroming van het verkeer. Ons inziens moet het mogelijk zijn om op zeer korte termijn hier actie te ondernemen voor onze kinderen. Graag z.s.m. uw reactie.

2. Als u over het bovenstaand punt contact heeft met de provincie dan ook graag de staat van het groen op de rotonde Schaijksestraat – Dorpenweg aan de orde stellen. Door het toepassen van zeer slechte grond onder het groen van de rotonde staat e.e. er zeer belabberd voor. De struiken willen niet groeien en de bomen sterven stuk voor stuk af.
3. Bij de reconstructie van het centrum in Schaijk is enkele jaren geleden gekozen voor het aanbrengen van fiets doorgangen bij o.a. de wegversmallingen in de Runstraat (nabij gemeentewerf) en Pastoor van Winkelstraat (nabij v.d. Doelen). Dit was i.v.m. de veiligheid van de fietsers die dan recht door konden fietsen en niet in de stroom van de auto’s terecht zouden komen.

Wat schets mijn verbazing:

Bij de reconstructie van de Kerkstraat aansluitend op de Repelakker plaatst de gemeente Landerd een wegversmalling ZONDER fietsdoorgang. Hierdoor worden de fietsen dus weer gemengd met het snelverkeer op een 60 km weg. Hierdoor worden de fietsers uit Zeeland en diegene die naar Reek fietsen iedere keer in gevaar gebracht.

Wat is het verschil tussen deze situatie in Schaijk en Zeeland ?

Wij vinden het van belang dat u eenduidig dit soort probleem situaties oplost en vinden de veiligheid van de Zeelandse fietsers en Schaijkse fietsers even belangrijk.

De RPP verzoekt dan ook op met spoed dit punt aan te passen aan de situatie in Schaijk.

Wij zien graag uw reactie z.s.m. tegemoet.

Met vriendelijke groet.

Roland Werring

Namens Fractie RPP Landerd.