Tag Archives: verkiezingen 2014

Hans Vereijken beëdigd als wethouder

De RPP feliciteert Hans Vereijken die zojuist is beëdigd als wethouder van de gemeente Landerd. Hij zal zich gaan bezighouden met de portefeuilles Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu en afval, Economische zaken, Centrumplannen, Natuur- en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie.

Naast Hans Vereijken zijn ook Jos Roelofs en Moritz Böhmer beëdigd als wethouder. Jos krijgt de portefeuilles Openbare Werken. Financiën, Handhaving, Monumenten, Dorpsraden, Verkeer en Vervoer

Moritz krijgt de portefeuilles Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgezondheid, Sociale zaken, WMO-voorzieningen en Duurzaamheid.

KIEZERS BEDANKT

Alle RPP kiezers, bedankt voor uw vertrouwen. Ook bedanken wij onze kandidaten voor hun inzet tijdens de campagne. We zijn als 2e partij uit de verkiezingsstrijd gekomen: 1.489 kiezers hebben op ons gestemd. Onze lijsttrekker Roland Werring heeft 717 voorkeurstemmen … read more

Woningbouw discussie

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we in gesprekken met onze achterban gemerkt dat veel mensen de politieke discussie over de woningbouw in Landerd niet goed begrijpen. Het is te ingewikkeld. Zelfs in het verkiezingsdebat van 13 maart 2014 bleek dat de … read more

Onze werkgroep zoekt hulp

In maart 2014 worden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen gehouden. RPP Landerd gaat zich in de komende periode ook voorbereiden. Als je betrokken bent bij de lokale gemeenschap is het nu tijd om als lid van onze werkgroep mee te gaan werken … read more