Tag Archives: Voederheil 2

RPP geschokt door uitspraak wethouder van Dongen over afketsen gronddeal Peter Peters

Afgelopen week stond er een artikel in de Arena over het afketsen van een grondverkoop op bedrijventerrein Voederheil 2. Reden voor onze lijsttrekker Roland Werring om te reageren:

Wethouder Harrie van Dongen (CDA) gaf vorige week in Arena aan dat het afketsen van de grondverkoop, met een waarde van maar liefst 3 miljoen euro, op Voederheil in Zeeland ook een positieve kant heeft. Namelijk dat Landerd nu nog genoeg grond over heeft om de komende tien jaar uit te geven.

De Zeelandse wethouder suggereert hiermee dat de kopers in de rij staan om zich op dit bouwplan te vestigen. Tot nu toe is er echter geen meter grond verkocht. En de vooruitzichten zijn op zijn zachtst gezegd niet erg gunstig. Dit kost de burgers van Landerd iedere dag geld aan rentelasten.

Bestemmingsplan Voederheil is in 2013 door deze coalitie vastgesteld. Meteen moest veel geld worden afgewaardeerd in de exploitatie. Tevens diende de gemeente – volgens eigen interpretatie van het contract door het college van B en W – één miljoen euro na te betalen aan de vorige eigenaar.

Het verzoek van de RPP om het bestemmingsplan slechts voor een gedeelte vast te stellen om deze nabetaling te ontlopen, legde zowel het college als de coalitie zonder blikken of blozen naast zich neer. Het bestemmingsplan moest en zou er komen, ondanks de extra kosten van 1.000.000 euro. Dat bleek wel uit de manier waarop wethouder Van Dongen stellig het verzoek van de RPP afwees om het contract te laten toetsen bij een rechter.

Daarom vinden wij het onbegrijpelijk dat dit College niet alles op alles heeft gezet om deze deal rond te krijgen. Zeker gezien de opmerking van Peter Peters dat hij van mening is dat het project meer kans van slagen had gehad wanneer burgemeester Marnix Bakermans zich eerder met het proces had bemoeid, doet vermoeden dat er meer gedaan had kunnen en moeten worden.

Ons is het wel duidelijk: het wordt tijd voor een andere koers waarbij de belangen van de burgers voorop staan. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen, denken wij in kansen, niet in bedreigingen. Een nieuw college met de RPP gaat hieraan werken om te zorgen dat Landerd niet nogmaals vier jaar stilstaat.

Durf hiervoor te kiezen!

Roland Werring,

lijsttrekker RPP Landerd