uitbreiding varkensbedrijf De Steeg onzeker

Share

De provincie heeft een nieuwe Verordening Ruimte vastgesteld die per 1 juni 2010 van kracht is geworden. Op basis van deze verordening zijn de uitbreidingsplannen van het varkensbedrijf aan De Steeg te Reek op dit moment niet meer mogelijk.

In het verleden heeft de RPP regelmatig aangegeven niet blij te zijn met de forse uitbreiding van deze varkenshouderij zo dicht bij de kom van Reek. Er was sprake van een uitbreiding van 3.000 naar 16.000 varkens.

Onze stellingname uit 2009 kunt u HIER vinden.

In de nieuwe verordening is het bouwen van stallen met meerdere verdiepingen (meerlaags bouwen) niet meer toegestaan. Ook mogen bouwblokken in het verwevingsgebied niet groter zijn dan 1,5 hectare. Verder is bepaald dat 10% van het bouwblok aangewend moet worden voor de aanleg van erfbeplanting.

Dit betekent dat de gemeente op dit moment geen medewerking kan verlenen aan de uitbreidingsplannen van het bedrijf.

Het is echter nog geen gelopen race…

Het lijkt erop dat de Provincie eindelijk haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Toch zijn we nog niet gerust dat deze forse uitbreidingsplannen definitief van de baan zijn.

De Provincie heeft namelijk nog een mogelijkheid opengelaten voor een overgangsregeling om ontheffing te kunnen verlenen voor bestaande initiatieven. Gemeenten moeten voor 15 september aangeven of er gevallen zijn die aan de voorwaarden voldoen en wethouder van Dongen heeft al aangegeven dat Landerd dit initiatief zal gaan aanmelden.

De Provincie heeft nog niet aangegeven wat de criteria zijn voor de overgangsregeling. Wel is ons duidelijk geworden dat financiële afwegingen bij de Provincie zeker een rol zullen spelen: de Provincie zal immers schadeclaims ontvangen van initiatiefnemers die kosten hebben gemaakt.