Over ons

Share

De Reekse Politieke Partij (RPP) is een lokale partij die actief is in de gemeente Landerd, bestaande uit de kernen Het Oventje, Reek, Schaijk en Zeeland. De partij heeft haar wortels in het dorp Reek.

De RPP is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1974 actief in de lokale politiek en heeft zich in afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een partij die de belangen van alle burgers in Landerd behartigt.

De partij is niet links of rechts te noemen. De RPP is een “doe” partij die zich richt op praktische zaken die de burger direct raken.

De RPP maakt sinds de verkiezingen van 2018 deel uit van de coalitie met Maashorst Vooruit, Progressief Landerd en VVD.

De fractie van de RPP bestaat uit drie leden:

Harold van den Broek is onze fractievoorzitter. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 44 82 78 25 of email: Harold.vandenBroek@Landerd.nl.

Ron Muller is te bereiken via telefoonnummer 06 12 89 55 64 of email: Ron.Muller@landerd.nl.

Antoon de Louw is te bereiken via telefoonnummer 0486 471 618 of email: Antoon.deLouw@Landerd.nl.

Hans Vereijken is onze wethouder in het College van Landerd. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0486 458 230 of email: Hans.Vereijken@landerd.nl.

Hans is als wethouder verantwoordelijk voor Financiën, Economische Zaken, Grondexploitatie, Verkeer en Vervoer, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie, Maatschappelijk Vastgoed, Handhaving (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en het project Reek-Zuid.

Het bestuur
Het bestuur van de RPP bestaat uit vier leden: Roland Werring (voorzitter), Theo Lemmers (secretaris), Bert Rovers (penningmeester) en Wim Zegers.

Het bestuur is te bereiken via het secretariaat:

Via EMAIL , telefonisch op 0486 475114 of schriftelijk: P/a Brouwershof 68, 5375 BE Reek.

De Werkgroep
De werkgroep van de RPP bestaat momenteel uit 12 personen. Deze mensen zijn het klankbord van de fractie bij het bepalen van politieke standpunten en beslissingen. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op een paar specialisten die hun kennis inbrengen wanneer dat nodig is.

De Leden
De RPP heeft ongeveer 80 trouwe leden. Ze vormen de ruggengraat van onze partij. Indien u ook lid of donateur wilt worden kunt u contact opnemen met de secretaris.