Woningbouw opnieuw ingeperkt

Share

Afgelopen week vernamen wij uit de pers dat de provincie Noord-Brabant opnieuw de bouwmogelijkheden in Landerd heeft ingeperkt. Dit heeft wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen dinsdagmiddag laten weten aan de pers. Het gaat om 59 woningen minder in de periode tot 2023 en de gemeenteraad was hiervan niet op de hoogte gesteld.

In het kader van ruimtelijke ordening en structuurplanning is het aantal nieuwe woningen dat een gemeente mag bouwen gebonden aan een quotum. In 2011 mocht Landerd tot 2020 nog extra 402 woningen bouwen maar volgens de laatste cijfers van de provincie mogen de komende tien jaar in plaats van 385 nog maar 326 woningen worden gebouwd.

De RPP is boos dat het college van B&W de pers eerder informeert dan de gemeenteraad. Ook maken wij ons zorgen over de gevolgen van deze verdere inperking van de Landerdse bouwmogelijkheden.

Fractievoorzitter Roland Werring heeft daarom onderstaande vragen gesteld aan het college van B&W:

Hedenmorgen heb ik uit de plaatselijke pers moeten vernemen dat Landerd 60 contingenten inlevert bij de provincie.

Gezien de discussie over contingenten en de daarbij behorende bouwmogelijkheden of onmogelijkheden, verbaasd het mij en stoort het mij dat over dit onderwerp de pers wel en de raad niet geïnformeerd wordt.

De raad heeft meermaals de discussie gevoerd over informatie verstrekking over van belang zijnde zaken. Gezien de vele discussies over contingenten mag ik er toch van uit gaan dat het College voelt dat dit onderwerp een belangrijk punt is voor de raad en dat zij de raad dus hierover goed moet informeren. In ieder geval voordat de pers en de burgers hier iets van te horen/ zien krijgen.

Waarom wordt de pers wel en de raad niet geïnformeerd?

Wat zijn de consequenties voor de bouw plannen in de gemeente en voor de begroting?

Wordt vervolgd.