wordt MKB Landerd opgeheven?

Share

Ons bereiken berichten dat MKB Landerd wordt opgeheven. Blijkbaar bereiden de Landerdse ondernemers zich op hun eigen manier voor op de toekomst.

Wij denken dat de ondernemers uit Reek, Schaijk en Zeeland zich nooit echt Landerds hebben gevoeld.

In 2010 hebben de Kamer van Koophandel en de gemeente Landerd onderzocht waar de ondernemers het liefst willen uitbreiden. Toen bleek ook al dat men dat het liefst doet in de eigen kern. U kunt het document HIER inzien.

RPP raadslid Harold van den Broek heeft dit bij de besluitvorming voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Voederheil 2 ook al uitdrukkelijk naar voren gebracht.

Zeelandse ondernemers zetten zich in voor de ontwikkeling van het centrum van Zeeland en mogelijkheden op bedrijventerrein Voederheil 2.

Schaijkse ondernemers zijn bezig met de ontwikkeling van het centrum van Schaijk en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in Schaijk.

Reekse ondernemers zijn blij met de nieuwe mogelijkheden op het voormalige ITC terrein.

De gezamenlijke visie houdt op bij de constateringen dat men het liefst uitbreidt in eigen kern en dat de gemeente Landerd niet besluitvaardig is.

Zie ook de uitspraken van MKB Schaijk-Reek in een artikel in het Brabants Dagblad van dinsdag 25 november j.l..

Overigens verbaasd het ons niet dat dit aanstaande is. De RPP heeft bij monde van raadslid Niek Egtberts in de vorige raadsvergadering scherpe kritiek geleverd op de zogenaamde Landerdse identiteit waar het college van B&W over sprak in het kader van de toekomstvisie.

Het mogelijk uiteenvallen van de ondernemers, een belangrijke groep mensen, geeft aan dat Landerd als zelfstandige gemeente een zeer grote uitdaging wordt waar wij steeds meer onze bedenkingen bij hebben.